Лятна академия за либерални политики 2019

Екип

Проектът се инициира от ЦОС на Младежко ДПС и екип от експерти. Екипът по изпълнение на проекта ще бъде допълван с доброволци. Функционалното разпределение в екипа ще е както следва:

Ръководител проект – Отговаря за цялостното управление, организация и коoрдинация на дейностите по проекта; Възлага задачи на членовете на работния екип и следи за изпълнението им; Свиква регулярни срещи на работния екип; Следи за спазването на план-графика и изпълнението на дейностите; Отговаря за коректното документиране и съхраняване на документооборота по изпълнението на проекта; Подпомага другите членове на екипа в изпълнение на техните задачи.

Координатор информационна дейност – Организира и поддържа комуникация и кореспонденция; Изготвя различни информационни материали; Информира своевременно за важни уточнения. Подпомага останалите членове и тяхната дейност.

Оперативни сътрудници – Подпомагат ръководителя и Координатора в тяхната дейност; Изпълняват възложените им задачи по реализирането на проекта.

Обучителен екип – Осъществяват разработването и осигуряването на качествената подготовка на материалите, както и качественото провеждане на обученията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *